www.20058.com
澳门太阳城集团2007
20058.com
 
 
首页 > 产物展现 > 草源牧业系列
  烩扒(大黄瓜条) 返回
www.20058.com 部位引见
位于牛后腿股外侧,沿半腱肌股骨边沿支解而出,肉块长而广大。重要由臀骨二头肌等肌肉构成。
-20058.com
肉质特性
20058.com
 
 
 
20058.com
澳门太阳城官网